Te dwa terminy są często mylnie używane zamiennie – jednak są to zdecydowanie dwie różne rzeczy. Kredyt to w pełni sformalizowana forma zobowiązania podjętego w stosunku do banku, z którym podpisujemy umowę przekazania nam określonej kwoty. Jest to odpłatne, musi być przeznaczone na konkretny cel, a spłaty rat muszą być uiszczone w terminie. Pożyczka jest formą przede wszystkim bezpłatną, co oznacza, ze tyle pieniędzy ile pożyczamy będziemy musieli potem zwrócić. Różni się również kwestia formalności – pożyczka może być udzielona nawet w formie ustnej, ale trzeba mieć wtedy pewność, że pobieramy ją lub przekazujemy ją osobie zaufanej.

Pożyczka może być też spisana na jednej stronie A4, na której zostaną wymienione jedynie podstawowe informacje dotyczące obu zainteresowanych stron. Zwrot pieniędzy może nastąpić w ratach – podobnie jak w przypadku kredytu – albo, na przykład, jako całość po ustalonym okresie czasu. Pożyczka jest tworem, który można dowolnie modyfikować w zależności od potrzeb stron.