Mimo, że zarówno bank, jak i parabank zajmują się bardzo podobną działalnością i wiele jest osób, które jeszcze mylą te dwie instytucje, to jednak nie są one takie same. Przede wszystkim działalność banku i parabanku regulowana jest przez inne przepisy prawne. Oferują też one swoje produkty na, czasem znacznie, różniących się od siebie warunkach. Sama nazwa oznacza, że to właśnie parabank jest tą działalnością mnie uregulowaną i uszczelnioną. Banki to dobrze rozplanowane i kierowane organizacje, które oferują swoim klientom produkty na warunkach ściśle związanych z polskim prawem.

Parabanki są natomiast firmami prywatnymi, które mogą zaoferować konkurencyjne produkty, ale na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. O ile branie kredytów w bankach jest bezpieczne, o tyle w parabankach różnego typu może być bardzo ryzykowne – wiele z nich należy do tak zwanej szarej strefy, w której nasze pieniądze nie są w żaden sposób zabezpieczone. Warto przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dobrze przemyśleć sprawę.